Phần mềm quản lý garage được triển khai thành công tại Garage Nguyên Dũng - Bến Tre

Alpha IT Solutions chính thức triển khai phần mềm quản lý gara - Carsoft cho Garage Nguyên Dũng - Bến Tre. Phần mềm Quản lý  gara ô tô - Carsoft là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp sửa chữa bảo trì sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý từ khi xe vào xưởng, Lập báo giá, Sửa chữa, Thanh toán, Ra cổng.

Phần mềm có đầy đủ các nghiệp vụ liên quan về:

  • Cố vấn dịch vụ
  • Quản lý Kho
  • Kế toán
  • Chăm sóc khách hàng
  • Báo cáo quản trị
  • Danh mục dùng chung
  • Quản trị hệ thống

Giúp người quản trị biết doanh thu tổng hợp của gara, doanh thu theo từng cố vấn dịch vụ, doanh thu theo bộ phận, tổ sửa chữa (đồng, sơn, điện – điện lạnh, tổ máy…), doanh thu theo bảo hiểm. Quản lý tốt về doanh thu, nhân viên, công việc sửa chữa, sự chăm sóc để đem lại sự hài lòng cho khách hàng đó là một vấn đề mà các bạn đang gặp phải.

Quản lý quan trình nhập xuất kho phụ tùng, theo dõi số lượng tồn kho tại thời điểm hiện tại. Cho biết phụ tùng đó được xuất cho những xe nào. Theo dõi chi tiết phụ tùng xuất cho từng báo giá.