Sản phẩm

Phần mềm Một Cửa hiện đại theo ISO

Nhằm phục vụ việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây Dựng, chúng tôi trân trọng giới thiệu Phần mềm Một Cửa hiện đại theo ISO. Phần mềm được ứng dụng vào việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, nhằm xây dựng các quy trình xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và thực hiện cải cách hành chính

Phần mềm cũng sẽ hỗ trợ trong việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề một cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục. Thông qua việc cung cấp thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều hành, chỉ đạo và tác nghiệp của lãnh đạo, lãnh đạo các phòng ban liên quan và các chuyên viên trực tiếp xử lý công việc.

Ngoài ra, phần mềm Phần mềm Một Cửa hiện đại theo ISO cũng tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức có thêm một kênh thông tin trao đổi, tương tác với các UBND trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Phần mềm được thực hiện dựa trên các chính sách, các thủ tục hành chính, các biễu mẫu do Bộ Xây Dựng ban hành như:

 • Quyết định số 172/QĐ- BXD ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ thục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây Dựng.
 • Và các Quyết định, Thông tư khác của Bộ Xây Dựng có liên quan.

MỤC TIÊU

 1. Tạo một bước thay đổi “đột phá” trong ứng dụng giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.
 2. Ứng dụng công nghệ thông tin để Quản lý và vận hành các thủ tục hành chính theo chuẩn ISO 9001-2008 tại Sở Xây Dựng.
 3. Tăng cường hiệu quả việc phục vụ và quản lý các quy trình điều hành công việc hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính trong tỉnh.
 4. Giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ và tạo điều kiện cho công dân tra cứu thông tin, tình hình xử lý hồ sơ tại Sở Xây Dựng. Giúp cán bộ chuyên viên quản lý và theo dõi công việc.

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VẬN HÀNH HỆ THỐNG

 • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
 • Trưởng / Phó các phòng ban chức năng, chuyên viên.
 • Lãnh đạo Ủy bản, Sở.
 • Công dân và các tổ chức KTXH.

 DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÁNH THEO QĐ 172/QĐ-BXD NGÀY 06/02/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại  đô thị.
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến.
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị.
 •  Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng.
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng.
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
 • Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn.
 • Cấp giấy phép xây dựng cho dự án.
 • Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.
 • Lấy ý kiến  các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng để cấp giấy phép xây dựng.
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng.
 • Gia hạn giấy phép xây dựng.
 • Cấp lại giấy phép xây dựng.
 • Cấp giấy phép xây dựng tạm.
 • Cấp giấy phép di dời công trình.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ - GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Chú thích:

1- Nộp Hồ sơ.

2- Từ chối tiếp nhận (vì không đầy đủ HS) hoặc tiếp nhận Hồ sơ và giao phiếu hẹn trả kết quả.

3- Chuyển cho phòng ban chuyên môn xử lý.

4- Yêu cầu bổ sung giấy tờ/từ chối HS hoặc chuyển cho cán bộ có thẩm quyền ký duyệt.

5- Trả kết quả về Bộ Phận Tiếp Nhận và Trả kết quả.

6- Trả kết quả  xử lý.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH

 • Phân hệ Tiếp nhận và trả kết quả.
 • Phân hệ Thụ lý Hồ sơ.
 • Phân hệ Phê duyệt Hồ sơ.
 • Phân hệ Tra cứu thông tin.
 • Phân hệ Cấp phép Xây dựng.
 • Phân hệ Quản trị Hệ thống.
 • Phân hệ Quản lý Danh mục dùng chung.
 • Phân hệ Kết xuất, báo cáo thống kê. 

MỘT SỐ TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

Ø  Tiếp nhận Hồ sơ mới

tiepnhan.jpg

 

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nộp hồ sơ và thông tin đơn đăng ký cấp chưng chỉ, thông tin giấy tờ kèm theo: bao nhiêu bản chính, bao nhiêu bản sao…

tiepnhan2.jpg

 

Sau khi nhập thông tin người nộp và thông tin đăng ký cấp chứng chỉ, cán bộ tiếp nhận In giấy biên nhận hồ sơ (thông tin người nộp, giấy tờ kèm theo, ngày hẹn trả), giao cho công dân 1 bản giấy biên nhận và bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn.

 

 

Ø  Tiếp nhận Hồ sơ – In giấy biên nhận

biennhan.jpg

 

Trên giấy biên nhận có Mã vạch, công dân có thể tra cứu thông tin xử lý hồ sơ bằng cách nhập mã vạch in trên giấy biên nhận vào hệ thống tra cứu

 

Ø  Phân công công việc

phancong1.jpg

 

Phụ trách phòng phân cho chuyên viên xử lý hồ sơ

phancong2.jpg

 

Ø  Xử lý Hồ sơ

xuly.jpg

 

Chuyên viên nhận hồ sơ bàn giao từ Phụ trách phòng và tiến hành xử lý hồ sơ và lập quyết định cấp chứng chỉ

xuly2.jpg

 

Ø  Cấp chứng chỉ

capchungchi.jpg

 

Danh sách các chứng chỉ hành nghề

 

Ø  Phê duyệt Hồ sơ

duyetHS.jpg

 

Danh sách Hồ sơ chờ duyệt

 

Ø  Theo dõi tiến độ xử lý Hồ sơ

theodoi.jpg

Lãnh đạo Sở có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ: hồ sơ cán bộ nào đang xử lý, phòng ban nào đang xử lý hồ sơ, hồ sơ xử lý đúng hạn hay trễ hạn…

theodoi2.jpg

HĐND - UBND thành phố Pleiku - Gia Lai

Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269.3830 155 Fax: 0269. 3828 414

HĐND - UBND thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 3822809 Fax: 055 3825350