Alpha IT Solutions triển khai thành công phần mềm DRAGON2 - POS

Alpha IT Solutions đã triển khai thành công phiên bản phần mềm quản lý Dragon2 - Pos cho Công ty TNHH Lô Hội

Phần mềm quản lý Dragon2 - Pos là phần mềm chuyên triển khai cho các cửa hàng và siêu thị mini theo hình thức quản lý mã vạch và in bill trên máy in theo khổ giấy 58mm hay 80mm.

Phần mềm gồm nhữn Module sau:

  • Quản lý bán hàng Pos
  • Quản lý mã vạch
  • Quản lý Kho
  • Quản lý danh mục dùng chung
  • Quản lý hệ thống và phần quyền người dùng 

Phần mềm cho phéo chia theo nhiều ca bán hàng, thống kê và kết sổ theo từng nhân viên, từng ca bán hàng. Thao tác phần mềm nhanh và thân thiện. Phù hợp với nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam.