Sản phẩm

Phần mềm cấp phép xây dựng và chứng chỉ hành nghề trực tuyến

Nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cấp phép Xây Dựng tại các Sở Xây Dựng, chúng tôi trân trọng giới thiệu phần mềm Cấp chứng chỉ xây dựng trực tuyến. Chương trình này sẽ hỗ trợ trong việc đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề một cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian hơn trong quá trình cấp phép các thủ tục hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tại Sở Xây Dựng sẽ hỗ trợ  rất nhiều trong công cuộc cải cách hành chính tại Sở và đã tạo môi trường làm việc minh bạch, thông thoáng để lãnh đạo và người dân dễ dàng quản lý và giám sát. Ba mục tiêu cơ bản của việc thực hiện cải cách hành chính tại Sở là minh bạch, tăng cường công tác giám sát và nâng cao hiệu quả quản lý.

           1- Công khai thủ tục và qui trình xử lý tại Sở và Internet.

          Các thủ tục hành chính và qui trình xử lý liên quan đến công tác cấp đăng chứng chỉ hành nghề, cấp phép xây đều được công khai tại Sở Xây Dựng và trên website của Sở.

          2- Tăng cường sự giám sát của lãnh đạo và người dân.

Sở Xây Dựng thực hiện mô hình “một cửa” trong công tác quản lý nhà nước được phân công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý quá trình giải quyết các hồ sơ tiếp nhận tại Sở như cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề đã tăng cường công tác  quản lý trong nội bộ Sở và khả năng giám sát của người dân.

MỤC TIÊU

§  Ứng dụng công nghệ thông tin vào mô hình một cửa tại Sở Xây Dựng nhằm quản lý và vận hành các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại Sở Xây Dựng.

§  Tạo lập hệ thống CSDL về quản lý và vận hành các thủ tục hành chính theo chuẩn ISO 9001-2008 tại Sở Xây Dựng.

§  Tăng cường hiệu quả việc phục vụ và quản lý các quy trình điều hành công việc hoạt động tác nghiệp, xử lý, khai thác trao đổi thông tin tại các cơ quan hành chính trong tỉnh.

§  Giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ và tạo điều kiện cho công dân tra cứu thông tin, tình hình xử lý hồ sơ tại Sở Xây Dựng. Giúp cán bộ, chuyên viên quản lý, xử lý và theo dõi công việc

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VẬN HÀNH HỆ THỐNG

-         Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

-         Trưởng / Phó các phòng ban chức năng, chuyên viên.

-         Lãnh đạo Sở.

-         Công dân và các tổ chức KTXH.

 

PHÂN HỆ CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG THEO ISO

·        Công dân có thể nhập thông tin hồ sơ và nộp hồ sơ qua mạng.

·        In giấy biên nhận, lịch hẹn.

·        Xử lý hồ sơ và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ qua mạng.

·        Theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ.

·        Thống kê tình hình xử lý hồ sơ.

·        Thống kê tình hình nộp hồ sơ qua mạng.

·        Thống kê tình hình xử lý hồ sơ nộp qua mạng.

·        Tra cứu thông tin hồ sơ.

·        Hướng dẫn các thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật.

·        Tìm kiếm thông tin hồ sơ (tình trạng hồ sơ, hồ sơ do chuyên viên nào xử lý, phòng ban nào đang xử lý, hồ sơ đúng hẹn hay trễ hẹn bao nhiêu ngày,…).

·        Thống kê, báo cáo.

Ø  Đăng ký nộp Hồ sơ qua mạng

dangky.jpg

Công dân truy cập website, đăng ký thông tin người sử dụng, nhập nội dung hồ sơ nộp qua mạng. Công dân có thể tra cứu thông tin hồ sơ, trạng thái xử lý hồ sơ, xem và tải các thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng

buoc1.jpg

Bước 1: Công dân nhập thông tin người đăng ký cấp chứng hành nghề qua mạng và nhập thông tin chứng chỉ hành nghề đăng ký cấp phép

buoc2.jpg

 

Bước 2: Nhập thông tin về thủ tục xin cấp phếp hành nghề

 

Ø  Hướng dẫn thủ tục hành chính

huongdan.jpg

Công dân truy cập vào Website để xem hướng dẫn các thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

Ø  Tra cứu thông tin Hồ sơ

tracuu.jpg

Công dân truy cập vào website để tra cứu thông tin, tình hình giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, phần mềm này còn thống kê tình hình giải quyết hồ sơ: bao nhiêu hồ sơ giải quyết đúng hẹn, bao nhiêu hố sơ trễ hẹn, bao nhiêu hồ sơ đang xử lý,…

 

MỘT SỐ BÁO CÁO CỦA PHẦN MỀM

Ø  Báo cáo kết quả giải quyết thủ thục hành chính năm 2012.

baocao1.jpg
 

Ø  Báo cáo tổng hợp tình hình xử lý hồ sơ – hợp giao ban

baocao2.jpg