Alpha IT Solutions triển khai thành công phần mềm kế toán Dragon2 cho công ty Sinh học Nam Việt

CÔNG TY TNHH SINH HỌC NAM VIỆT là công ty chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăm nuôi và nuôi trồng thủy sản. Việc áp dụng phần mềm giúp công ty quản lý tốt nguồn hàng mua , bán và tồn kho, giúp người quản lý có kế hoạch hoạch định chiến lược phát triển trong tương lai. 

Phần mềm kế toán Dragon 2 là bao gồm các chức năng như:

  •  Quản lý mua hàng
  • Quản lý bán hàng
  • Kế toán công nợ
  • Kế toán tổng hợp
  • Kế toán tài sản cố định
  • Báo cáo quản trị
  • Hệ thống và phân quyền
  • Các danh mục dùng chung

Phần mềm kế toán Dragon giúp doanh nghiệp quản lý tốt hàng hóa của doanh nghiệp mình từ khi mua vào đến khi bán ra. Đặc biệt quản lý tốt với nhưng hàng hóa có nhiều đơn vị tính hoặc quy đổi từ đơn vị tính này sang đơn vị tính khác cùng một mặt hàng. Ngoài ra phần mềm còn có chức năng mua hàng nhập khẩu và quản lý nhiều loại tiền tệ khác nhau. Phần mềm có áp đặc giá cho 1 khách hàng theo giá chuẩn tùy người dùng điều chỉnh. Quản lý sổ sách về kế toán, hạch toán chi phí và quản lý kết quả kinh doanh....