Sản phẩm

Phần mềm kế toán & quản trị kinh doanh

Phần mềm quản lý kinh doanh - Dragon2 là phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý tốt các các công đoạn từ khi mua hàng từ nhà cung cấp, Bán hàng, Thu chi, Kế toán, Các báo cáo báo tổng hợp và Quản lý tài sản cố định.

Download demo phần mềm quản lý kinh doanh tại đây

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động E.T.E.C

Địa chỉ: 280 Vườn Lài - P. Phú Thọ Hòa - Q. Tân Phú - TP. HCM
Điện thoại: 84-8-39789237 - 39789241 Fax: 84-8-39789242