Garage Petrolimex Nghệ Tĩnh (Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh)

Loại khách hàng: Khách hàng doanh nghiệp
Địa chỉ: XÓM 13, XÃ NGHI KIM, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
Điện thoại: (038) 385-1530
Fax: (038) 385-1886
Email:

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh là thành viên của Petrolimex Việt nam, được thành lập từ việc cổ phần doanh nghiệp Nhà nước, theo Quyết định số 1364/2000/QĐ-BTM ngày 03/10/2000 của Bộ thương mại.
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty PTS Nghê Tĩnh là gần 400 người, trong đó: Trình độ đại học và trên đại học trên 50 người; Công nhân kỹ thuật bậc cao: 12 người; Cao đẳng và trung cấp: 25 người. Còn lại là Công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ.
Những kỹ sư, cử nhân của Công ty được đào tạo bài bản am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu về các thiết bị kỹ thuật cao và đội ngũ thợ bậc cao, công nhân kỹ thuật thành thạo về nghiệp vụ.